När man för första gången hör talas om lån utan amortering låter detta kanske mycket intressant. För vad kan väl vara bättre än att slippa betala tillbaka på ett lån man tagit? Men finns det några nackdelar med ett lån utan amortering? Och vad behöver man tänka på om man lockas av detta? Här kommer en kort lathund till detta ämne, som vi hoppas ska göra amorteringsfria lån lättare att förstå sig på.

Hur funkar lån utan amortering?

Denna typ av lån är upplagda på så vis att man under en viss period enbart betalar ränta på lånet, och alltså inte amorterar på det alls. Hur lång denna period då man inte behöver amortera är, beror på lånet och lånegivaren, så när det gäller detta, kan stora variationer förekomma. Givetvis kan denna period dock inte pågå hur länge som helst, så lånet är amorteringsfritt enbart under en viss tid, när denna period är över, måste man börja amortera på lånet igen.

Vi rekommenderar:

Det finns även en del lån som är helt och hållet amorteringsfria, även om dessa inte är så vanliga i Sverige, men eftersom de är mycket populära på en del andra håll i världen, har även en del svenska långivare börjat erbjuda dem. Dessa lån fungerar så att man i slutet på lånets löptid betalar tillbaka hela lånesumman man lånade. Detta upplägg på ett lån passar dock väldigt få, så vi vill inte uppmuntra till att skaffa ett helt amorteringsfritt lån, däremot uppskattar många lån som är amorteringsfria under en viss period.

Vilka fördelar finns med lån utan amortering?

Den största fördelen är förstås att man har en lägre kostnad för lånet under en viss period, vilket är något som en del kan behöva, t.ex. för att de tar lånet innan de fått ihop mer pengar, t.ex. genom att sälja något, öka sin inkomst eller liknande. Att ta ett lån utan amortering kan då vara det enda realistiska lånealternativet, då man förmodligen inte hade klarat av att betala tillbaka på ett ”vanligt” lån.

Lån utan amortering

Vilka nackdelar finns med lån utan amortering?

Den största nackdelen med denna typ av lån är att man under hela den period som lånet är amorteringsfritt (vilket alltså kan vara olika länge, beroende på vilket lån och vilken långivare det gäller) betalar ränta på hela lånesumman, vilket kan göra att man betalar mer ränta än vad man hade gjort annars, för då hade ju låneskulden minskat i takt med att man gör amorteringar. Ett lån utan amortering blir därför i regel dyrare för dig som låntagare än ett mer traditionellt lån, vilket är viktigt att komma ihåg.

Dock är det framför allt en smaksak om man gillar lån utan amortering eller inte. Din egen smak och personlighet bör därför i första hand styra hur du ställer dig till detta.